Impressum i polityka prywatności

 

Odpowiedzialny za tą stronę zgodnie z § 5 Telemediengesetz (TMG/ustawy o mediach) jest:

 

Dr. Thomas Bock
Nußbaumstr. 8
80336 München

Kontakt:
Telefon: +49 (0)89 24 44 34 840
Telefax: +49 (0)89 24 44 34 844
E-Mail:   info@ra-stb-bock.eu

Numer identyfikacji podatkowej VAT:
DE221037064

 

 

Członkostwa:

 

Izba adwokacka w Monachium

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Tal 33, 80331 München, Tel.: +49 (0)89 5329440 Telefon: +49 (0)89/ 15 79 02-0
Telefax: +49 (0)89/ 15 79 02-19
Email: info@stbk-muc.de

Strona internetowa: www.rak-muenchen.de

 

Izba doradców podatkowych w Monachium

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Nederlinger Str. 9, 80638 München

Tel.: +49 (0)89 1579020

Fax: +49 (0)89/ 15 79 02-19
Email: info@stbk-muc.de

Strona internetowa: www.steuerberaterkammer-muenchen.de

 

 

Tytuły zawodowe

 

adwokat (tytuł przyznany w Republice Federalnej Niemiec)

doradca podatkowy (tytuł przyznany w Republice Federalnej Niemiec)

adwokat-specjalista od prawa podatkowego (tytuł przyznany w Republice Federalnej Niemiec)

 

 

Działalność zawodowa podlega następującym przepisom zawodowym i płacowym

 

  • dla adwokatów:

Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO)/Federalne Rozporządzenie o Adwokaturze

Berufsordnung für Rechtsanwälte(BORA)/Rozporządzenie o wykonywaniu zawodu adwokata

Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)/Ustawa o wynagrodzeniach adwokackich

Fachanwaltsordnung (FAO)/Rozporządzenie o zawodzie adwokata specjalisty

Berufsregelungen der Rechtsanwälte der Europäischen Union/Regulacje prawne dotyczące zawodu adwokata w Unii Europejskiej

Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG)/Ustawa regulująca działalność prawników europejskich w Niemczech

 

Treść poszczególnych regulacji prawno-zawodowych znajdą Państwo na stronie Federalnej Izby Adwokackiej  www.brak.de

 

 

  • dla doradców podatkowych:

Steuerberatungsgesetz/Prawo podatkowe

Durchführungsgesetz zum Steuerberatungsgesetz/Ustawa wykonawcza do ustawy o doradztwie podatkowym

Berufsordnung für Steuerberater/Zasady etyki doradców podatkowych

Steuerberatervergütungsverordnung/Ustawa o wynagrodzeniach doradców podatkowych

 

 

Treść poszczególnych regulacji prawno-zawodowych znajdą Państwo na stronie Federalnej Izby Podatkowej (https://www.bstbk.de/de/steuerberater/berufsrecht/)

 

 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej

 

W zakresie działalności zawodowej istnieje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w ERGO Versicherung AG, Victoriaplatz 1, 40198 Düsseldorf. Obszar obowiązywania: Dotyczy całej UE w związku z ubezpieczonym ryzykiem.

 

 

Wskazówki dotyczące odpowiedzialności prawnej

 

Zawartość tej strony została stworzona z największą starannością. Nie mogę jednakże przejąć odpowiedzialności za ich zgodność, aktualność czy kompletność. Jako usługodawca jestem zgodnie z § 7 ust.1 TMG (niemieckiej ustawy telekomunikacyjnej) odpowiedzialny za własne treści na poniższych stronach według ustawodawstwa ogólnego. Zgodnie z §§ 8–10 TMG nie jestem zobowiązany jako dostawca usług do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji zewnętrznych ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Zobowiązanie do usunięcia lub zablokowania użytku tych informacji pozostaje jednakże według ogólnie działającego prawa nietknięte. Odpowiedzialność w tym zakresie jest możliwa dopiero od momentu poznania konkretnego naruszenia. Po powiadomieniu o odpowiednich naruszeniach niezwłocznie usunę tę treść.

 

 

Prawa autorskie

 

Projekt tej witryny oraz jej zawartość i zdjęcia podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Wszelkie prawa do powielania, przetwarzania, dystrybucji i wykorzystywania poza granicami praw autorskich są zastrzeżone.

 

 

Zdjęcia

 

pixabay

 

Polityka prywatności

 

Za gromadzenie danych na tej stronie internetowej odpowiedzialny jest operator, którego dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej.

 

Pliki dziennika serwera

 

Dane techniczne są automatycznie pobierane i rejestrowane podczas odwiedzania naszej strony internetowej (pliki dziennika serwera). Gromadzenie tych danych jest wymagane w celu zapewnienia prawidłowego korzystania ze strony internetowej.


Pobierane są następujące dane:
• używany system operacyjny
• typ i wersja przeglądarki
• URL strony odsyłającej
• nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
• czas żądania serwera
• adres IP

 

Podstawą prawną do procesów przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. (b) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (DSGVO), zgodnie z którym dozwolone jest przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub działań przedumownych.

 

Mapy Google

 

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps, która jest własnością Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA.

 

Podczas korzystania z funkcji Mapy Google konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika na tej stronie. Z reguły adres IP osoby odwiedzającej stronę internetową jest przesyłany na serwer Google w USA i tam zapisywany. Operator strony nie ma wpływu na przesyłanie danych do serwera Google.

Korzystanie z funkcji Google Maps służy ułatwieniu znalezienia kancelarii. W tym celu zachodzi uzasadniony interes przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

 

 

Druckversion | Sitemap
Nußbaumstraße 8 ● D- 80336 München ● Tel.:+49 (0)89 24 44 34 840 ● Fax :+49 (0)89 24 44 34 844 ● E-Mail: info@ra-stb-bock.eu